Reuma bij kinderen

In de publieke opinie denkt men vaak dat reuma een ziekte is die zich pas op latere leeftijd ontwikkelt. Niets is minder waar. Reuma is immers een algemene ziekte die steeds verwijst naar een chronische ontsteking welke het gevolg is van een auto-imuunziekte. Om onbekende redenen wordt het imuunsysteem ingezet tegen het eigen lichaam. Aantasting van de gewrichten, tal van ontstekingen van huid of organen zijn het gevolg.

De meest voorkomende reumatische aandoening in de kindertijd is juveniele ideopathische artritis. Vaak gaat het bij kinderen om voorbijgaande verschijnselen. Slechts bij een beperkt aantal gaat het om een chronische aandoening.

Diagnose

Bij kinderen is de diagnose nog moeilijker te stellen dan bij volwassenen. Ook hier zijn lichaamsdeelverdikkingen, beperkte mobiliteit, pijn en stijfheid herkenbare symptomen. Nauwkeurige diagnose kan gesteld worden via allerhande beeldtechnologiën. ( MRT ......)

Therapie

Zoals ook bij volwassenen zal men eerst proberen om de ziekte zonder medicatie aan te pakken. Men zal eerder opteren voor fysiotherapie, bewegingstherapie eventueel onderwatermassages. Enkel in acute situaties zijn ontstekingsremmers en andere medicijnen aan de orde.

Therapien in Bad Hévíz

In Héviz is er zowel in de onderzoeksinstituten als in de medicinale afdeling van de kuurhotels heel wat ervaringen op het vlak van aandoeningen aan de bewegingledematen. Het mineraalrijke water en de door wateropstuwing veroorzaakte micromassage zorgen ervoor dat de veerkracht van het lichaam toeneemt en dat wrijvingscontacten met de gewrichten soepeler verlopen. Tegelijkertijd zorgt het licht radio-actieve karakter van het water ervoor dat alle lichaamscellen extra geactiveerd worden. Elke therapeutische behandeling wordt bovendien ondersteund en versterkt door de kracht van het thermaalwater


ANFAHRT

Der gesunde Blog

Reisekataloge
Katalog Anfordern! Reiseangebote ansehen