Osteoporose

Osteoporose komt veelvuldig voor bij vrouwen tijdens de menopauze

Osteoporose betekent het verlies van botmassa en de vermindering van de botdichtheid. De ziekte kan verschillende oorzaken hebben. In principe kunnen we twee verschillende types van osteoporose onderscheiden primaire en secundaire. De eerste is het gevolg van de leeftijd. Vanaf het 40ste levensjaar daalt de dichtheid van de botmassa met ongeveer een half procent per jaar. Mannen en vrouwen kunnen de ziekte krijgen. Bij vrouwen gaat het vaak om een postmenopauzale osteoporose.

Bij secundaire osteoporose is het afbraakproces het gevolg van de bijwerking van een andere ziekte. Het kan ook veroorzaakt worden door het langdurig gebruik van bepaalde medicijnen. Osteoporose is een langzaam optredend ziekteproces. Indien de ziekte door evolueert en de stabilitiet van de bot aantast kunnen er spontaan breuken optreden.

Diagnose: Hoe herkent men de ziekte

De belangrijkste diagnostische  onderzoeken zijn röntgenfoto's en densitometrie. Vooral in een ver gevorderde fase is de aantasting van de botten duidelijk merkbaar op de röntgenfoto's. Het meten van de botdichtheid geeft duidelijk de snelheid van ontwikkeling van de ziekte weer.

Therapiën bij Osteoporose

Sterk over-of ondergewicht moet vermeden worden. Een evenwichtig calcium en vitamine D rijk dieet is aanbevolen en dit gecombineerd met veel bewegen. Calciumrijke voedingsprodukten zoals zuivelprodukten, brocoli, boerenkool, peulvruchten en volkorengranen zijn aangewezen.

Therapiën in Hévíz

In Héviz is er zowel in de onderzoeksinstituten als in de medicinale afdeling van de kuurhotels heel wat ervaringen op het vlak van aandoeningen aan de bewegingledematen. Het mineraalrijke water en de door wateropstuwing veroorzaakte micromassage zorgen ervoor dat de veerkracht van het lichaam toeneemt en dat wrijvingscontacten met de gewrichten soepeler verlopen. Tegelijkertijd zorgt het licht radio-actieve karakter van het water ervoor dat alle lichaamscellen extra geactiveerd worden. Elke therapeutische behandeling wordt bovendien ondersteund en versterkt door de kracht van het thermaalwater


ANFAHRT

Der gesunde Blog

Reisekataloge
Katalog Anfordern! Reiseangebote ansehen