Fibromyalgie

Fybromyalgie is een verzamelnaam waarbij harde weefselstructuren zoals kraakbeen, gewrichten of botten aangetast worden. De ziekte kent diverse symptomen. Bij het uitoefenen van fysische druk zijn er 18 punten die mogelijkerwijze reageren en die tot de diagnose fybromyalgie kunnen leiden. Behalve problemen aan de bewegingsledematen kunnen ook symptomen optreden als slaapstoornissen, koude handen en voeten en eventueel hartritmestoornissen. De oorzaak van de ziekte is niet helemaal bekend tot op heden. Wel zijn er een aantal aspecten die verondersteld worden aan de basis te liggen van de ziekte. Zo zijn er storingen in het pijnverwerkingssysteem, gynetische afwijkingen, psychische aandoeningen, depressies of veranderingen in het imuunsysteem.

Diagnose

Omdat de ziekte zovele symptomen kent is het des te belangrijker om het ziektebeeld zuiver te stellen ten aanzien van andere ziektes waarbij dezelfde verschijnselen optreden. Talrijke testen, bloed-en urineonderzoek moeten samen met een aantal beeldtechnieken uitsluitsel kunnen geven.

Therapie

Verandering van eetgewoonten ( vegetarisch, ....) kan een verbetering te weeg brengen. In sommige gevallen , vooral bij depressies kunnen anti depressiva aangewend worden. Meer aktieve therapievormen zijn massages, hydroelectrische baden en aangepaste gymnastiek.

Therapien in Hévíz

In Héviz is er zowel in de onderzoeksinstituten als in de medicinale afdeling van de kuurhotels heel wat ervaringen op het vlak van aandoeningen aan de bewegingledematen. Het mineraalrijke water en de door wateropstuwing veroorzaakte micromassage zorgen ervoor dat de veerkracht van het lichaam toeneemt en dat wrijvingscontacten met de gewrichten soepeler verlopen. Tegelijkertijd zorgt het licht radio-actieve karakter van het water ervoor dat alle lichaamscellen extra geactiveerd worden. Elke therapeutische behandeling wordt bovendien ondersteund en versterkt door de kracht van het thermaalwater


ANFAHRT

Der gesunde Blog

Reisekataloge
Katalog Anfordern! Reiseangebote ansehen